Bilag 29 - Banedanmark

Hillerød – Hundested – Frederiksværk (HFHJ). Helsingør – Hornbæk – Gilleleje (HHGB). Jægersborg – Nærum (LNJ). Lokaltog A/S forvalter infrastrukturen på ...

Bilag 29 - Banedanmark - Documents connexes

Bilag 29 - Banedanmark

https://www.bane.dk/-/media/Bane/Jernbanevirksomhed/Netredegoerelse/2018/Bilag-2018/3_2E-Lokaltog-Region-H.pdf

Hillerød – Hundested – Frederiksværk (HFHJ). Helsingør – Hornbæk – Gilleleje (HHGB). Jægersborg – Nærum (LNJ). Lokaltog A/S forvalter infrastrukturen på ...

L 24 Bilag 1: Høringsnotat L 24 taxilov - Folketinget

https://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L24/bilag/1/1798515.pdf

hos nogle og forøgede investeringsbehov hos andre. BTI ser meget gerne, at det nuværende opsplittede marked med mange segmenter bliver omdannet til et.