איתמר עצמון / מלחמה של רוח

זהו סיפורה של הרוח שנשבה ברחוב ה. יהודי ודחפה את עמנו להעיז ולפתוח במרד מול רומא . מרד. זה. ,. שהיה רב מימדים בכל קנה מידה והותיר חותם עמוק על זהותנו. ,. לווה במערכה ...

איתמר עצמון / מלחמה של רוח - Documents connexes

איתמר עצמון / מלחמה של רוח

http://www.daat.ac.il/daat/history/maamarim/azmon-milhama.pdf

זהו סיפורה של הרוח שנשבה ברחוב ה. יהודי ודחפה את עמנו להעיז ולפתוח במרד מול רומא . מרד. זה. ,. שהיה רב מימדים בכל קנה מידה והותיר חותם עמוק על זהותנו. ,. לווה במערכה ...