LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ... - LUTPub

Käyttäjäkeskeisen kunnossapito (ODR) Ovako Imatran terästehtaalla. Kandidaatintyö. 2016 ... hyödyntäjiä ovat myös GE sekä Nokia Oyj. (Järviö & Lehtiö 2012 ...

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ... - LUTPub - Documents connexes

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ... - LUTPub

https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/136178/Kandi_Holopainen_18.12.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Käyttäjäkeskeisen kunnossapito (ODR) Ovako Imatran terästehtaalla. Kandidaatintyö. 2016 ... hyödyntäjiä ovat myös GE sekä Nokia Oyj. (Järviö & Lehtiö 2012 ...

Dragon Age: Inquisition - JYX - Jyväskylän yliopisto

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/62456/URN:NBN:fi:jyu-201901141185.pdf?sequence=1&isAllowed=y

14 Jan 2019 ... LGBT Representations in Dragon Age: Inquisition ... with swords, arrows, and magic, interact with NPCs, gather resources, build influence, ...

Independent games - JYX - Jyväskylän yliopisto

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/18922/1/URN_NBN_fi_jyu-200808315692.pdf

20 Feb 2008 ... In Wikipedia, independent movie is defined as “a film initially produced ... Tales of Symphonia. Sacred: Underworld. Tekken 5. Saga of Ryzom.