ma reduc zalando

Tehnologii industriale care reduc emisia de gaze cu efect de seră

http://www.management.ase.ro/reveconomia/2000/13.pdf

metanul, rezultat la prelucrarea petrolului şi a produselor petroliere, obţinerea amoniacului şi a hidrogenului, în procesele de elaborare a fontei şi oţelului şi.